top of page
WhatsApp Image 2020-12-09 at 11.03.40.jp

MIKA POUTALA

Eduskuntaan 2023

  • YouTube
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

TEEMAT

Tässä esittelen mulle tärkeät teemat näiden vaalien alla.

LeikkimökkiHikoki-2.jpg

Työ ja yrittäjyys
kunniaan

MikaKeli.jpg

Hyvinvointi
hyvän elämän perusta

Lue lisää
LeikkimökkiHikoki-2.jpg

Työ ja yrittäjyys
kunniaan

MikaKeli.jpg

Hyvinvointi on
hyvän elämän perusta

Brand_Highres_Mika Poutala_0123.png

Vähemmän byrokratiaa - Enemmän toimintaa

Työ ja yrittäjyys

Työn tekemisestä tulee aina palkita. Tällä hetkellä monessa tilanteessa lisätyöt ei ole houkuttelevia, koska verot syövät jopa puolet lisäansioista, tai byrokratia tekee asiasta yksinkertaisesti liian hankalaa. Jokaisessa tilanteessa työn tekeminen tulisi olla kannattavaa.
Yrittäjät pitää Suomea pystyssä. Lähes kaikki uudet työpaikat 2000 luvulla on syntynyt pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Mitä paremmin yritykset pärjäävät, sitä enemmän syntyy työpaikkoja, sekä verotuloja. Yrittäjyyteen tulisi kannustaa ja luoda mahdollisuuksia. Varsinkin ensimmäisen työntekijän palkkaamista tulisi helpottaa, jotta yrittäjät uskaltaisivat ottaa askeleen kohti työllistävää yritystä.

Untitled design.png

" Jokaisessa tilanteessa työn tekeminen tulisi olla kannattavaa "

" Hyvinvointi ei ole pelkästään fyysistä hyvinvointia "

Untitled design (3).png

Hyvinvointi on  hyvän elämän perusta

Hyvinvointi on perus edellytys hyvälle elämälle. Tämän takia hyvinvointia tulee tukea mahdollisimman laaja-alaisesti. 
Ennaltaehkäisevät palvelut ovat kansantalouden kannalta aina edullisempi vaihtoehto. Liikunnan lisääminen läpi koko väestön olisi suositeltavaa ihan perusterveydenkin kannalta. Tämä ei ole ainoastaan opetus- ja kulttuuriministeriön tehtävä, vaan sen tulisi olla poikkileikkaava teema kaikissa ministeriöissä. Esimerkiksi kevyenliikenteen kunto ja toimivuus vaikuttaa suuresti pyöräilyn houkuttelevuuteen. 
Hyvinvointi ei ole pelkästään fyysistä hyvinvointia. Viime vuosien aikana on tullut hälyttäviä viestejä nuorten pahoinvoinnin lisääntymisestä. Nuorten henkiseen hyvinvointiin tulee panostaa riittävästi. Terapiatakuu tulisi saada käyttöön välittömästi. Jos nuorena tipahtaa yhteiskunnan ulkopuolelle, on se tragedia ihmisen itsensä lisäksi myös koko yhteiskunnalle.
Kaikkein haastavimmassa asemassa näyttää tällä hetkellä olevan nuorten lisäksi myös vanhukset. Monet palvelut ovat siirtyneet digiympäristöön, eikä läheskään kaikilla vanhuksilla ole mahdollisuuksia tai osaamista hyödyntää näitä arjessaan. Tämän lisäksi yhden luukun taktiikka ei toimi ja vanhuksia pompotellaan luukulta toiselle.

Vähemmän byrokratiaa, enemmän toimintaa

Byrokratiaa (hitaus, sääntely, jäykkyys, protokollat) tulisi keventää mahdollisimman paljon. Moni ala kärsii byrokratian lisääntymisestä. Tämän lisäksi koko hallintokoneisto rullaa vajaateholla hitauden ja säännöstelyn takia.
Opettajien työkuormaan on lisätty järkyttävä määrä erilaisia pakollisia lisätehtäviä, byrokratiaa. Tämä on ihan suoraan pois siitä oikeasta opettajan tehtävästä, eli lasten ja nuorten opettamisesta, kasvatuksesta ja kohtaamisesta. Otsikot opettajien uupumisesta ei ole seurausta  opettamisen raskaudesta, vaan nimenomaan lisätöistä, sekä inkluusion ihannoimisesta. Toki oman ongelman soppaan tuo myös liian suuret luokkakoot.
Julkisessa hallinnossa toimimattomat digijärjestelmät ovat tämän päivän iso ongelma. Tästä hyvänä, tai siis huonona esimerkkinä käy terveydenhuolto. Hoitojonot kasvavat, työntekijät väsyvät ja palvelu hidastuu.

bottom of page